Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, CAND

Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, CAND
Tuyết Hoan

Luật Cơ yếu 2011 được ban hành ngày 26/11/2011. Luật này gồm 5 Chương và 38 Điều. Đáng chú ý tại văn bản này là quy định về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc.

 

Cụ thể, theo quy định tại Luật Cơ yếu 2011, chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc được quy định như sau:

- Đối với người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân khi nghỉ hưu:

  • Hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật;
  • Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống;
  • Khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế của quân, dân y.

- Đối với người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân khi chuyển ngành:

  • Bảo lưu mức lương tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng;
  • Trường hợp do yêu cầu điều động trở lại phục vụ trong lực lượng cơ yếu thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét nâng cấp hàm, bậc lương và thâm niên công tác;
  • Khi nghỉ hưu thì phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành được cộng vào mức bình quân tiền lương tháng để làm cơ sở tính lương hưu.

Trường hợp khi nghỉ hưu mà mức lương hưu tính tại thời điểm nghỉ hưu thấp hơn mức lương hưu tính tại thời điểm chuyển ngành thì được hưởng mức lương hưu tính tại thời điểm chuyển ngành.

- Đối với người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân khi thôi việc nhưng chưa đủ điều kiện nghỉ hưu:

  • Được hưởng trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp thôi việc một lần và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;
  • Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống;
  • Trường hợp có đủ 15 năm phục vụ trong lực lượng cơ yếu trở lên khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Quân đội được miễn hoặc giảm viện phí theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 35 Luật Cơ yếu 2011 có hiệu lực ngày 01/2/2012.  

Gởi câu hỏi

183

Văn bản liên quan