Chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ

Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Cụ thể, Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định sĩ quan, hạ sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 từ đủ 01 năm trở lên do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì được hưởng chế độ và trợ cấp một lần như sau:

  • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 49.

  • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi;

  • Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ 01 năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương của tháng liền kề trước khi nghỉ hưu.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 49/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

280

Văn bản liên quan