Chế độ khám sức khỏe tại nhà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chế độ khám sức khỏe tại nhà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Thủy Phú

Đây là nội dung của Quy định 121-QĐ/TW ngày 25/01/2018 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

 

Theo đó, cán bộ cấp cao được thăm khám, theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc cơ quan theo quy định như sau:

- Đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội: Bác sĩ tiếp cận thăm khám sức khỏe hằng ngày;

- Đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám sức khỏe ít nhất 02 lần/tuần hoặc hằng ngày tùy theo diễn biến sức khỏe của cán bộ;

- Đối với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng lực lượng vũ trang: Bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám sức khỏe ít nhất 1 lần/ tuần hoặc hằng ngày tùy theo diễn biến sức khỏe của cán bộ;

- Đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trưởng các ban đảng, bộ trưởng, trưởng đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương, bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương; thượng tướng lực lượng vũ trang:

+ Sức khỏe loại A và B: Bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám sức khỏe ít nhất 1 lần/ tháng và khi có yêu cầu đột xuất;

+ Sức khỏe loại C và D: Bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám sức khỏe ít nhất 2 lần/ tháng và khi có yêu cầu đột xuất.

Chế độ khám sức khỏe tại nhà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

- Các đồng chí phó trưởng ban đảng, thứ trưởng, phó trưởng đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương, phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức vụ tương đương:

+ Sức khỏe loại A và B: Bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám sức khỏe ít nhất 3 tháng/ lần và khi có yêu cầu đột xuất;

+ Sức khỏe loại C và D: Bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám sức khỏe ít nhất 2 tháng/ lần và khi có yêu cầu đột xuất.

- Trường hợp cán bộ bệnh nặng thì tùy theo tình hình thực tế bác sĩ theo dõi sức khỏe phải theo dõi, thăm khám hằng ngày hoặc hằng tuần hoặc theo chỉ định của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ.

Xem thêm QUY ĐỊNH 121-QĐ/TW được ban hành ngày 25/01/2018

Gởi câu hỏi

565

Văn bản liên quan