Chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với người sau cai nghiện tại trung tâm

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy.

Chế độ khen thưởng, kỷ luật người sau cai nghiện, Nghị định 94/2009/NĐ-CP

Chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với người sau cai nghiện tại trung tâm (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 31 Nghị định 94/2009/NĐ-CP quy định trong thời gian chấp hành quyết định đưa vào quản lý sau cai nghiện, người sau cai nghiện có tiến bộ hoặc có thành tích xuất sắc thì được khen thưởng với các hình thức sau:

  • Biểu dương;

  • Đề nghị giảm hoặc miễn thời gian chấp hành quyết định;

  • Các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

Đồng thời, Giám đốc Trung tâm quyết định kỷ luật đối với người sau cai nghiện đang quản lý tại Trung tâm vi phạm nội quy, quy chế của Trung tâm bằng các hình thức sau:

  • Khiển trách;

  • Cảnh cáo;

  • Giáo dục tại phòng kỷ luật;

  • Các hình thức kỷ luật khác theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: 

  • Giám đốc Trung tâm quyết định kỷ luật bằng hình thức giáo dục tại phòng kỷ luật tối đa là bảy ngày cho một lần quyết định. Đối tượng bị đưa vào phòng kỷ luật phải làm bản kiểm điểm và tự kiểm điểm trước toàn đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng.

  • Các quyết định khen thưởng và kỷ luật phải bằng văn bản và lưu vào hồ sơ của người sau cai nghiện.

  • Trường hợp đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, chuyển sang cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 94/2009/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/12/2009.

Ty Na

Gởi câu hỏi

27

Văn bản liên quan