Chế độ tiền ăn tập trung, thi đấu giải thể thao QĐ trong nước năm 2020

Đây là quy định quan trọng được đề cập tại Thông tư 174/2019/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn thực hiện chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và một số chế độ chỉ tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong Quân đội.

Theo đó, chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu thể thao trong nước đối với huấn luyện viên, vận động viên trong Quân đội được quy định chi tiết tại Điều 3 Thông tư 174/2019/TT-BQP, cụ thể:

che do tien an tap trung tap huan, thi dau giai the thao QD trong nuoc, Thong tu 174/2019/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 2 Thông tư này trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu các giải thể thao: Hưởng mức tiền ăn và tiền thuốc bổ quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

  • Huấn luyện viên, vận động viên tập hung tập huấn, thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc: Hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ tập trung tập huấn và thi đấu 1 năm 1 lần, thời gian không quá 120 ngày;

  • Huấn luyện viên, vận động viên thi đấu tại giải vô địch toàn quốc và đoàn tuyển thủ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tham gia giải vô địch, hội thao, đại hội thể dục thể thao toàn quân: Hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ tập trung tập huấn và thi đấu 1 năm 1 lần, thời gian không quá 60 ngày;

  • Huấn luyện viên, vận động viên thi đấu tại các giải cúp, giải trẻ quốc gia, giải các nhóm tuổi quốc gia; giải cúp, giải trẻ Quân đội mở rộng và giải vô địch các môn tập thể có chia hạng: Hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ tập trung tập huấn và thi đấu 1 năm 1 lần, thời gian không quá 30 ngày;

  • Huấn luyện viên, vận động viên được Tổng Tham mưu trưởng giao nhiệm vụ thi đấu các giải theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ thi đấu theo thời gian thực tế những ngày thi đấu hoặc theo quy định của điều lệ giải; không được hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ tập trung tập huấn;

  • Huấn luyện viên, vận động viên thi đấu tại các giải chia thành nhiều vòng đấu, thực hiện như sau: Thời gian giãn cách giữa 2 vòng đấu từ 10 ngày trở xuống: Hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ thi đấu; từ 11 ngày trở lên, hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ tập trung tập huấn nhưng không quá 60 ngày đối với giải vô địch quốc gia và 30 ngày đối với các giải khác;

  • Huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao thuộc nhóm có khả năng giành huy chương được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tập trung tập huấn để thi đấu giải Quân đội các nước ASEAN, Quân đội các nước khác, đại hội thể thao Quân đội quốc tế (CISM): Hưởng tiền ăn tập trung tập huấn mức 4 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, thời gian không quá 120 ngày;

  • Huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được Tổng Tham mưu trưởng quyết định tập trung tập huấn để thi đấu giải quốc tế do Tổng cục Thể dục Thể thao ủy quyền tham gia: Hưởng tiền ăn tập trung tập huấn mức 4 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, thời gian không quá 30 ngày;

  • Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban chuyên môn, trọng tài, giám sát, thư ký trong thời gian làm nhiệm vụ tại các giải thi đấu do Bộ Quốc phòng tổ chức (bao gồm cả thời gian tối đa 02 ngày trước ngày thi đấu để làm công tác chuẩn bị tổ chức giải, tập huấn trọng tài và 01 ngày sau khi kết thúc thi đấu): Hưởng tiền ăn thi đấu mức 5 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

  • Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban chuyên môn, trọng tài, giám sát, thư ký và huấn luyện viên, vận động viên tham gia hội thi, hội thao do các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức (tối đa 1 năm 1 lần), trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu: Hưởng tiền ăn mức 6 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, thời gian không quá 15 ngày.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 174/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 03/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

167

Văn bản liên quan