Chế độ tiền ăn và bồi dưỡng với HLV, VĐV thể thao trong quân đội

Ngày 17/11/2019, Bộ Quốc phòng thống nhất ban hành Thông tư 174/2019/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và một số chế độ chỉ tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong Quân đội.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng quy định về bảo đảm chế độ tiền ăn và bồi dưỡng tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong các giải thi đấu Quân đội tại Điều 7 Thông tư 174/2019/TT-BQP, cụ thể dưới đây:

che do tien an doi voi HLV, VDV the thao quan doi, Thong tu 174/2019/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Thời gian, quân số được hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ và bồi dưỡng: Theo phê duyệt hoặc quyết định của Tổng Tham mưu trưởng. Trường hợp, thời gian hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ và bồi dưỡng vượt quá quy định tại Thông tư này, Bộ Tổng Tham mưu báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

  • Giáo viên, học viên trong thời gian tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên thể dục thể thao do Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hoặc ủy quyền cho đơn vị tổ chức được hưởng chế độ tiền ăn tập trung tập huấn mức 7 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Người hưởng lương chỉ nộp tiền ăn theo mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh theo quy định hiện hành cộng với tiền bù giá gạo (nếu có); phần chênh lệch được đơn vị bảo đảm và quyết toán. Các đối tượng thuộc hệ năng khiếu chưa biên chế chính thức được hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ tập trung tập huấn và thi đấu quy định tại Thông tư này, không phải nộp tiền.

  • Tiêu chuẩn tiền thuốc bổ chỉ áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu; không áp dụng đối với các đối tượng được hưởng tiền ăn tập trung tập huấn, thi đấu mức 5, 6 và 7 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Chế độ tiền ăn và tiền thuốc bổ trong thời gian tập trung tập huấn ở nước ngoài: Thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cơ sở thư mời hoặc hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng với các nước khác; mức chi thực hiện chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ cân đối trong dự toán ngân sách được giao. Trong thời gian tập trung tập huấn ở nước ngoài không được hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ quy định tại Thông tư này.

  • Người làm công tác bảo vệ, y tế, phục vụ và các lực lượng khác có liên quan tại các điểm thi đấu; chỉ đạo viên, phái viên, lực lượng y tế, phục vụ các đoàn thể thao: Chỉ được hưởng chế độ bồi dưỡng, không được hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuốc bổ tập trung tập huấn và thi đấu quy định tại Thông tư này.

Cần lưu ý, các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu nếu được hưởng nhiều mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thì chỉ được hưởng một mức tiền ăn, tiền thuốc bổ cao nhất. Đối với tiền bồi dưỡng được tính theo ngày làm việc thực tế; đối với đối tượng làm việc tính theo buổi hoặc trận thi đấu thì tiền bồi dưỡng được tính theo số buổi hoặc trận thi đấu, nhưng tối đa không vượt quá 3 buổi hoặc 3 trận thi đấu/ngày; trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình tổ chức giải thi đấu thì chỉ được hưởng một mức tiền bồi dưỡng cao nhất.

Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban chuyên môn, trọng tài, giám sát, thư ký là người nước ngoài làm nhiệm vụ tại các giải thi đấu thể thao do Bộ Quốc phòng tổ chức: Được hưởng chế độ bồi dưỡng như đối với thành viên người Việt Nam.

Xem thêm tại Thông tư 174/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 03/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan