Chi tiết đối tượng bị xử phạt VPHC về giống cây trồng, bảo vệ thực vật

Mới đây, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Hiện nay, Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

doi tuong bi xu phat hanh chinh ve giong cay trong, kiem dich, bao ve thuc vat, Thong tu 04/2020/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị định 31/2016/NĐ-CP được quy định chi tiết tại Nghị định 04/2020/NĐ-CP cụ thể:

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính liên quan đến giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm:

  • Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;

  • Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện);

  • Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  • Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

  • Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

  • Đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể vi phạm các quy định của Nghị định 31/2016/NĐ-CP bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 04/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 18/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

94

Văn bản liên quan