Chi tiết HS đăng ký chứng nhận chất lượng kiểu loại đối với ô tô

Đây là thông tin mới nhất từ Bộ Giao thông vận tải, được đề cập tại Thông tư 25/2019/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Theo quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BGTVT, hồ sơ đăng ký chứng nhận chất lượng kiểu loại đối với ô tô bao gồm các tài liệu sau đây:

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại sản phẩm;

  • Bản thông tin ô tô sản xuất, lắp ráp kèm theo ảnh chụp tổng thể ô tô, ảnh chụp thiết bị đặc trưng (nếu có);

  • Bản sao báo cáo kết quả thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành đối với ô tô tại Việt Nam.

  • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế, bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật và các bản vẽ kỹ thuật của hồ sơ thiết kế đã được Cơ quan quản lý chất lượng thẩm định hoặc các tài liệu thay thế;

  • Bản thống kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước và nhập khẩu dùng để sản xuất, lắp ráp ô tô và kèm theo một trong các tài liệu tương ứng đối với từng linh kiện (trừ động cơ) thuộc đối tượng phải kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận.

  • Bản sao bản thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ.

Xem chi tiết tại Thông tư 25/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 25/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

212

Văn bản liên quan