Chi tiết nội dung thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II của viên chức KHCN

Ngày 10/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 17/2018/TT-BKHCN quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ.

Theo Thông tư 17/2018/TT-BKHCN, sẽ có 04 môn thi dùng trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN từ hạng III lên hạng II, cụ thể:

1. Môn thi kiến thức chung:

 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, hiểu biết của viên chức về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ;
 • Hình thức thi: Trắc nghiệm;
 • Thời gian thi: 45 phút.

2. Môn thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

 • Nội dung thi: Kiểm tra, đánh giá trình độ, năng lực, kỹ năng nghiên cứu, triển khai, đề xuất giải pháp giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt ra trong thực tiễn;
 • Hình thức thi: Thi viết;
 • Thời gian thi: 180 phút.

3. Môn thi ngoại ngữ:

 • Nội dung thi: Kiểm tra các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ ngoại ngữ bậc 3. Viên chức đăng ký thi một trong các ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc;
 • Hình thức thi: Thi viết;
 • Thời gian thi: 90 phút.

4. Môn thi tin học:

 • Nội dung thi: Kiểm tra trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ;
 • Hình thức thi: Trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy vi tính;
 • Thời gian thi: 45 phút.

Xem chi tiết tại Thông tư 17/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 25/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan