Chi tiết thẩm quyền xử phạt VPHC của hải quan theo Nghị định 128

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Chi tiết thẩm quyền xử phạt VPHC của hải quan theo Nghị định 128, Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Chi tiết thẩm quyền xử phạt VPHC của hải quan theo Nghị định 128 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 29 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của hải quan cụ thể như sau:

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức;

 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định 128/2020/NĐ-CP;

 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

4. Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 29 Nghị định 128/2020/NĐ-CP;

 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

 • Phạt cảnh cáo;

 • Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

 • Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;

 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP.

6. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế với mức phạt tối đa theo quy định tại các điểm b, c, d khoản 2 Điều 138 Luật Quản lý thuế.

Chi tiết nội dung xem tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/12/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan