Chi tiết tiêu chí Giao thông để đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 26/12/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, huyện đạt chuẩn tiêu chí về giao thông khi đáp ứng các yêu cầu sau:

Đường bộ

  • Có 100% km đường huyện do huyện quản lý đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối tới trung tâm hành chính các xã trên địa bàn; tỷ lệ mặt đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa đạt 100%.

  • Cấp kỹ thuật đường huyện đạt tiêu chuẩn theo TCVN 4054:2005; cấp đường huyện phù hợp với quy hoạch được duyệt.

  • Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, phù hợp với cấp đường quy hoạch.

  • Có 100% km đường huyện do huyện quản lý được bảo trì hàng năm.

Đường thủy: Đường thuỷ nội địa do địa phương quản lý được lắp đặt hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông. Các bến thủy nội địa phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá phải đảm bảo các điều kiện về an toàn và được cấp phép hoạt động.

Vận tải: Bến xe khách tại trung tâm huyện tối thiểu đạt loại 4; bố trí điểm dừng, điểm đỗ tại trung tâm các xã dọc theo quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện có tuyến vận tải khách công cộng theo quy hoạch.

Xem các tiêu chuẩn khác tại Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 08/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan