Chỉ tiêu thông tin khi khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Ngày 23/5/2018 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 50/2018/TT-BTC quy định chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

­Theo đó, chỉ tiêu thông tin khi khai báo đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường biển, đường hàng không qua Cổng thông tin một cửa quốc gia được quy định như sau:

1. Đối với đường biển:

 • Bản khai chung;
 • Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển;
 • Vận đơn chủ;
 • Vận đơn thứ cấp;
 • Danh sách thuyền viên;
 • Danh sách hành khách;
 • Bản khai hành lý thuyền viên, nhân viên làm việc trên tàu biển;
 • Bản khai hàng hóa nguy hiểm;
 • Bản khai dự trữ của tàu;
 • k) Mẫu số 1: Phiếu chuyển hồ sơ tàu chuyển cảng.

2. Đối với đường hàng không:

 • Bản khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường hàng không;
 • Thông tin về vận đơn chủ/Vận đơn thứ cấp;
 • Danh sách hành khách (Passenger List);
 • Danh sách tổ lái và nhân viên làm việc trên tàu bay;
 • Thông tin về đặt chỗ của hành khách (thông tin PNR).

Xem thêm Thông tư 50/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

91

Văn bản liên quan