Chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy

Ngày 03/6/2008, Quốc hội ban hành Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008. Một trong những điểm nổi bật tại Luật này là những sửa đổi, bổ sung về chính sách của Nhà nước về cai nghiện ma túy.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật Phòng, chống ma túy 2000, các chính sách của Nhà nước về cai nghiêm ma túy bao gồm:

1. Áp dụng chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy, khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện.

2. Tổ chức cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

3. Khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện việc cai nghiện tự nguyện cho người nghiện ma túy, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy; nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy.

4. Hỗ trợ kinh phí thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy.

5. Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, đầu tư vào hoạt động cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và phòng, chống tái nghiện ma túy được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008 có hiệu lực ngày 01/01/2009. 

Gởi câu hỏi

1,596

Văn bản liên quan