Cho đầu máy dịch chuyển khi chưa nhận được tín hiệu thì bị xử lý thế nào?

Lúc chưa nhận được tín hiệu nhưng cho đầu máy di chuyển thì ai chịu trách nhiệm khi bị phạt? Anh Duy Long - Email: hoangduylong_***@***.com

Thư Ký Luật xin trả lời câu hỏi của anh như sau: 

Lái tàu điều khiển máy dồn, trưởng dồn, nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe có hành vi cho đầu máy dịch chuyển khi chưa nhận được kế hoạch dồn hoặc tín hiệu của người chỉ huy dồn cho phép sẽ bị 500.000 đ đến 1.000.000 đ. Nghị định mới không thay đổi mức phạt đối với hành vi trên. 

Nội dung tại Điều 41 Nghị định 46/2016/NĐ-CP

991

Gởi câu hỏi