Chở hàng quá tải phạt bao nhiêu?

Tôi muốn biết xe chở hàng quá tải thì phạt bao nhiêu? Tôi đang lái rơ moóc. Anh Đoàn - Khánh Hòa, Nha Trang

Thư Ký Luật xin trả lời câu hỏi của anh Đoàn như sau:

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 107/2014/NĐ- CP sửa đổi Nghị định 171/2013/NĐ- CP, Người điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt tải trọng cho phép thì bị phạt như sau (áp dụng đến hết ngày 31/7/2016) 

Tỷ lệ khối lượng hàng hóa quá tải Mức phạt
(Áp dụng đến 31/7/16) 
Phạt bổ sung 
(Áp dụng đến 31/7/16) 
Biện pháp khắc phục
  • Vượt quá tải trọng trên 10% đến 40% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn,
  • Trên 10% đến 30% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên
  • Trên 20% đến 30% đối với xe xi téc chở chất lỏng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)

800.000 đồng đến 1.000.000 đồng

 

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng Buộc phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng vượt quá kích thước quy định
  • Trên 40% đến 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn,
  • Trên 30% đến 50% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và xe xi téc chở chất lỏng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)

 3 triệu - 5 triệu đồng      

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 01 tháng

Buộc phải thực hiện điều chỉnh thùng xe theo đúng quy định hiện hành và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông

Buộc phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng vượt quá kích thước quy định

  • Trên 60% đến 100% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn,
  • Trên 50% đến 100% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên và xe xi téc chở chất lỏng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)

 5 triệu - 7 triệu đồng      

 

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng

Buộc phải thực hiện điều chỉnh thùng xe theo đúng quy định hiện hành và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông

Buộc phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng vượt quá kích thước quy định

  • Trên 100% (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)

 7 triệu - 8 triệu đồng 

Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 03 tháng

Buộc phải thực hiện điều chỉnh thùng xe theo đúng quy định hiện hành và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông

Buộc phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng vượt quá kích thước quy địn

 

Từ ngày 01/8/2016, Nghị định mới quy định mức phạt đối với hành vi trên như sau :

Tỷ lệ khối lượng hàng hóa quá tải Mức phạt 
(Áp dụng từ 01/8/16) 
Phạt bổ sung
(Áp dụng từ 01/8/16) 
Biện pháp khắc phục
Chở hàng vượt tải trọng cho phép của xe trên 10% đến 30% (trừ xe xi téc chở chất lỏng) và trên 20% đến 30% đối với xe xi téc chất lỏng 800.000 đến 1.000.000 đồng   Buộc phải hạ phần hàng quá tải
Chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của xe trên 30% đến 50%

 3 triệu - 5 triệu đồng 

Tịch thu bằng lái xe 01 đến 03 tháng

Buộc phải hạ phần hàng quá tải

Chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của xe trên 50% đến 100%

 5 triệu - 7 triệu đồng 

Tịch thu bằng lái xe 01 đến 03 tháng

Buộc phải hạ phần hàng quá tải

Chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của xe trên 100% đến 150%

 7 triệu - 8 triệu đồng 

Tịch thu bằng lái xe 02 đến 04 tháng

Buộc phải hạ phần hàng quá tải

Chở người vượt quá tải trọng cho phép của xe trên 150%  8 triệu - 12 triệu 
đồng 

Tịch thụ bằng lái xe từ 03 đến 05 tháng

Buộc phải hạ phần hàng quá tải

Nội dung này được quy định tại Điểm a Khoản 2, Điểm a Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều 24 Nghị định 46/2016/NĐ-CP .

28,433

Gởi câu hỏi