Chở hàng vượt quá trọng tải bị phạt bao nhiêu?

Tôi có dùng xe ô tô gia đình để đi chở hàng, do những đồ tôi chở chủ yếu bằng kim loại nên hơi nặng nhưng tôi không nghĩ nó vượt quá tải trọng cho phép. Tôi muốn hỏi nếu lỡ tôi bị phạt vì tội chở quá tải trọng thì sẽ nộp phạt bao nhiêu? Anh Đoàn H. Công - Email: mrconghd@

Chuyên đề Hỏi - Đáp xoay quanh những quy định mới của việc xử phạt vi phạm giao thông đường bộ tại Nghị định 46 xin được trả lời anh Công như sau:

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) của cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải vượt quá tải trọng cho phép:

Mức tải trọng vượt quá Hình phạt      Xử phạt bổ sung Biện pháp khắc phục
Vượt quá tải trọng cho phép của xe trên 10% đến 50%

500.000 đến 1.000.000 đồng (cá nhân)        

1.000.000 đến 2.000.000 đồng (tổ chức)          

Không có       Buộc phải hạ phần hàng vuọt quá tải trọng cho phép trong trường hợp chưa rời khỏi khu vực xếp hàng
Vượt quá tải trọng cho phép của xe trên 50% đến 100%

1.000.000 đến 2.000.000 đồng (cá nhân)

2.000.000 đến 4.000.000 đồng (tổ chức)

Không có

Buộc phải hạ phần hàng vuọt quá tải trọng cho phép trong trường hợp chưa rời khỏi khu vực xếp hàng

Vượt quá tải trọng cho phép của xe trên 100%

3.000.000 đến 4.000.000 đồng (cá nhân)

6.000.000 đến 8.000.000 đồng (tổ chức)

Không có 

Buộc phải hạ phần hàng vuọt quá tải trọng cho phép trong trường hợp chưa rời khỏi khu vực xếp hàng

 

So với Nghị định 171/2013/NĐ-CP sắp bị thay thế bởi Nghị định 46 thì có bổ sung thêm mức phạt mới nếu xếp hàng hóa lên mỗi xe vượt quá tải trọng cho phép trên 100%. Còn lại thì các mức phạt khác không thay đối.

Nghị định 171 còn hiệu lực đến hết ngày 31/07/2016.

3,514

Gởi câu hỏi