Cho tàu chạy không có chứng vật chạy tàu bị xử lý thế nào?

Trực ban chạy tàu ga, lái tàu, trưởng tàu thực hiện hành vi cho tàu chạy vào khu gian mà chưa có chứng vật chạy tàu sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Ngoài ra, hành vi vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái tàu 01 tháng (áp dụng đến ngày 31/7/2016).

Từ ngày 01-08-2016, mức phạt mới đối với hành vi trên là 3.000.000đồng đến 5.000.000đồng. Mức phạt này tăng 1.000.000đồng so với khung phạt cũ ở Nghị định 171

Nghị định mới cũng tăng khung xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái tàu đối với hành vi trên từ 01 tháng đến 03 tháng.

Nội dung quy định tại Điều 42 Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

965

Gởi câu hỏi