Chú ý: 05 Biểu mẫu thay thế liên quan đến CCCD từ 18/11/2019

Đây là quy định đáng quan tâm được đề cập tại Thông tư 41/2019/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 66/2015/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Khoản 14 Thông tư 41/2019/TT-BCA quy định về việc thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA cụ thể như sau:

bieu mau thay the lien quan den CCCD, Thong tu 41/2019/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Tờ khai căn cước công dân (mẫu số CC01) ban hành kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Tờ khai căn cước công dân (mẫu số CC01) ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Đề xuất phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC06) ban hành kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Đề xuất phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC06) ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu số CC07) ban hành kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu số CC07) ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân (mẫu số CC09) ban hành kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân (mẫu số CC09) được ban hành kèm theo Thông tư này.

  • Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu số DC01) ban hành kèm theo Thông tư 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu số DC01) ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 41/2019/TT-BCA có hiệu lực từ 18/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

4,273

Văn bản liên quan