Chứa mại dâm là hành vi như thế nào?

Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 quy định rất rõ các từ ngữ đối với tệ nạn mại dâm, cụ thể:

  • Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.

  • Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu.

  • Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm.

  • Chứa mại dâm là hành vi sử dụng, thuê, cho thuê hoặc mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

  • Tổ chức hoạt động mại dâm là hành vi bố trí, sắp xếp để thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

  • Cưỡng bức bán dâm là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn buộc người khác phải thực hiện việc bán dâm.

  • Môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua dâm, bán dâm.

  • Bảo kê mại dâm là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín hoặc dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực để bảo vệ, duy trì hoạt động mại dâm.

Tại Nghị định 178/2004/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết cụm từ “Cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm” là hành vi của tổ chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm. 

Chi tiết xem tại Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2003 có hiệu lực từ 01/7/2003.

Gởi câu hỏi

178

Văn bản liên quan