Chức năng của các Khoa thuộc Trung tâm Pháp y cấp tỉnh

Từ ngày 05/01/2016, Thông tư 42/2015/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có hiệu lực.

Chức năng của các Khoa thuộc Trung tâm Pháp y cấp tỉnh , Thông tư 42/2015/TT-BYT

Chức năng của các Khoa thuộc Trung tâm Pháp y cấp tỉnh - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 42/2015/TT-BYT quy định chức nhiệm vụ các Khoa thuộc Trung tâm pháp y cấp tỉnh như sau:

- Khoa Giám định

 • Tổ chức thực hiện các giám định pháp y về tổn thương cơ thể, xác định nguyên nhân chết, hài cốt, cơ chế hình thành các thương tích, vật gây thương tích, tình dục, độ tuổi, và giám định trên hồ sơ vv…;

 • Thực hiện các giám định khác theo quy định của pháp luật;

 • Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình;

 • Khám sức khỏe tiền hôn nhân;

 • Xác định chết não phục vụ cho việc hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

 • Nghiên cứu và nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực pháp y;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

- Khoa Giải phẫu bệnh

 • Xét nghiệm mô bệnh học, tế bào học để xác định hình thái và mức độ tổn thương;

 • Thực hiện nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giải phẫu bệnh pháp y;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

- Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

 • Thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng phục vụ cho giám định;

 • Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho giám định;

 • Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực pháp y;

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 42/2015/TT-BYT, ban hành ngày 16/11/2015.           

Lê Vy

Gởi câu hỏi

10

Văn bản liên quan