Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP

Thông tư 38/2018/TT-BCT vừa được Bộ Công thương ban hành vào ngày 30/10/2018 quy định cụ thể về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP.

Theo đó, Thông tư 38 quy định chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP do thương nhân phát hành cho từng lô hàng và có giá trị hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Trong trường hợp không được phát hành tại thời điểm xuất khẩu, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP được phép phát hành sau và ghi “retrospective statement”. Chứng từ phát hành sau phải được nộp cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu trong vòng 2 năm kể từ ngày nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Thông tư 38 còn quy định chứng từ nhập xuất xứ hàng hóa theo GSP được phát hành cho nhiều lô hàng xuất khẩu trong trường hợp hàng hóa đáp ứng điều kiện sau:

  • Chưa được lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa hoặc

  • Thuộc Phần XVI hoặc XVII hoặc nhóm 7308 hoặc 9406 của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 65/2017/TT-BTC hoặc

  • Được xuất khẩu để lắp ráp.

Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP phải có thông tin về mã số REX, thương nhân, hàng hóa và nội dung khai báo, cam kết xuất xứ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha theo mẫu.

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày phát hành, thương nhân khai báo, đăng tải chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP và chứng từ liên quan đến lô hàng xuất khẩu theo quy định trên trang điện tử của tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX.

Ngoài ra, Thông tư 38 còn quy định chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP bị thu hồi hoặc hủy bỏ trong các trường hợp quy định từ điểm c đến điểm h khoản 1 Điều 5 Thông tư 38. Tổ chức tiếp nhận đăng ký mã số REX thông báo cho cơ quan, tổ chức liên quan về việc thu hồi hoặc hủy bỏ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP trong trường hợp này.

Xem chi tiết Thông tư 38/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 14/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

920

Văn bản liên quan