Chương trình học bổng, trợ cấp phải được niêm yết công khai trong toàn CSGD

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chương trình học bổng, trợ cấp phải niêm yết công khai , Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT

Chương trình học bổng, trợ cấp phải được niêm yết công khai trong toàn CSGD (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT quy định việc xét chọn và trao tặng học bổng, trợ cấp cho người học trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như sau:

1. Xét chọn học bổng, trợ cấp

- Cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi và niêm yết công khai trong toàn cơ sở giáo dục để người học biết về chương trình học bổng, trợ cấp;

- Tùy yêu cầu của từng chương trình học bổng, trợ cấp, việc lựa chọn người học nhận học bổng, trợ cấp có thể do Hội đồng xét chọn học bổng, trợ cấp của cơ sở giáo dục giới thiệu hoặc theo đề nghị của người học thông qua ý kiến của tập thể lớp, giáo viên chủ nhiệm, khoa, phòng ban chức năng và các tổ chức đoàn thể của cơ sở giáo dục;

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của người học tiến hành xét, cấp học bổng, trợ cấp theo tiêu chí và số lượng đã quy định; trực tiếp điều phối các nguồn học bổng, trợ cấp và đối tượng tiếp nhận để tránh người học được nhận cùng lúc học bổng, trợ cấp từ nhiều chương trình;

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục phê duyệt danh sách người học được nhận học bổng, trợ cấp sau khi thống nhất với nhà tài trợ. Trong trường hợp tài trợ thông qua cơ quan quản lý giáo dục thì danh sách đề nghị của cơ sở giáo dục được gửi cho cơ quan quản lý giáo dục để thống nhất với nhà tài trợ. Danh sách được xét chọn phải được niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục.

2. Hình thức trao học bổng, trợ cấp

Tùy điều kiện cụ thể của cơ sở giáo dục và các chương trình học bổng, trợ cấp việc trao học bổng, trợ cấp cho người học có thể thực hiện bằng các hình thức:

  • Tổ chức buổi lễ trao học bổng, trợ cấp;

  • Tổ chức trao nhân dịp tổ chức các hoạt động tại cơ sở giáo dục;

  • Cấp tiền mặt trực tiếp cho người học hoặc chuyển qua thẻ ATM;

  • Các hình thức chuyển tiền hợp pháp khác.

Xem chi tiết tại Thông tư 35/2011/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 25/9/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

19

Văn bản liên quan