Có bắt buộc phải tặng quà cho lao động nữ nhân ngày 08/3?

Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 đang đến gần và đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều người, nhất là các bạn nữ quan tâm. Vậy rốt cuộc ngày 08/3 công ty có bắt buộc phải tặng quà cho lao động nữ hay không? Và hình thức tặng quà cụ thể như thế nào?

 

Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động mà doanh nghiệp có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có thể thấy pháp luật hiện hành cho phép người sử dụng lao động tặng quà cho lao động nữ dịp 08/3, nếu nằm trong giới hạn nhất định thì sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đồng thời, theo Điểm 3.7 Khoản 3 Điều 6 của Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 1910/QĐ-TLĐ, một trong những nội dung chi tài chính công đoàn cơ sở là: Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.

Theo đó, Ban chấp hành công đoàn cơ sở sẽ căn cứ vào tình hình tài chính của công đoàn mà có thể chi hoặc không chi trong việc tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3. Nếu chi thì có thể chi quà bằng hiện vật hoặc hình thức khác tùy theo năng lực tài chính công đoàn. 

3.7. Chi tổ chức các hoạt động về giới và bình đẳng giới:

- Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

- Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.

- Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.

- Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà.

 

Như vậy, pháp luật hiện hành không bắt buộc công ty phải tặng quà cho lao động nữ trong dịp 08/3 mà chỉ mang tính khuyến khích.

Nguyễn Trinh

Gởi câu hỏi

1,614

Văn bản liên quan