Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 14/05/2015.

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 47/2015/NĐ-CP

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hình minh họa)

Theo đó, Nghị định 47/2015/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm: 

- Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và các công chức khác.

  • Chánh Thanh tra do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

  • Phó Chánh Thanh tra do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra. Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra.

- Thanh tra Bộ có các phòng để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập phòng thuộc Thanh tra Bộ.

-Thanh tra Bộ có con dấu và tài khoản riêng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm:

- Cơ quan Thanh tra nhà nước, bao gồm:

  • Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là Thanh tra Bộ);

  • Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Thanh tra Sở).

- Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành:

  • Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản; Cục Thú y; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Trồng trọt; Cục Chăn nuôi; Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối;

  • Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thủy sản; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Chi tiết xem tại Nghị định 47/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 30/06/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

266

Văn bản liên quan