Cơ cấu tổ chức thực hiện quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Cơ cấu tổ chức thực hiện quản lý nhà nước của Bộ Công thương
Lê Hải

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Điện, than, dầu khí, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp…

 

Theo đó, cơ cấu tổ chức thực hiện quản lý nhà nước của Bộ Công thương bao gồm các cơ quan sau:

 • Vụ Kế hoạch.

 • Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp.

 • Vụ Khoa học và Công nghệ.

 • Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

 • Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ.

 • Vụ Chính sách thương mại đa biên.

 • Vụ Thị trường trong nước.

 • Vụ Dầu khí và Than.

 • Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

 • Vụ Tổ chức cán bộ.

 • Vụ Pháp chế.

 • Thanh tra Bộ.

 • Văn phòng Bộ.

 • Tổng cục Quản lý thị trường.

 • Cục Công tác phía Nam.

 • Cục Điều tiết điện lực.

 • Cục Công nghiệp.

 • Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

 • Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

 • Cục Phòng vệ thương mại.

 • Cục Xúc tiến thương mại.

 • Cục Công Thương địa phương.

 • Cục Xuất nhập khẩu.

 • Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

 • Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

 • Cục Hóa chất.

Chi tiết xem tại Nghị định 98/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ 18/8/2017.

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan