Cổ phần hóa DN: Giữ lại không quá 05 quân nhân là người đại diện vốn NN

Đó là quy định được nêu tại Thông tư 155/2019/TT-BQP do Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

DN co phan hoa giu lai khong qua 05 quan nhan dai dien von nha nuoc tai DN, Thong tu 155/2019/TT-BQP

Hình minh họa (nguồn internet)

Căn cứ Điều 11 Thông tư 155/2019/TT-BQP, quân nhân khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng sang công ty cổ phần, căn cứ quy mô vốn nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa chỉ giữ lại không quá 05 quân nhân là người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Như vậy, khi chuyển sang công ty cổ phần thì tất cả doanh nghiệp cổ phần hóa bắt buộc phải giới hạn quân nhân đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cụ thể là từ 05 người trở xuống.

Bên cạnh đó, việc giải quyết chế độ chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động thực hiện theo quy định tại Thông tư 139/2018/TT-BQP ngày 30/8/2018 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty cổ phần thoái vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và các quy định của pháp luật có liên quan.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 155/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 01/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

55

Văn bản liên quan