Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật?

Đây là quy định đáng chú ý được Chính phủ ban hành tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định về hoạt động mỹ thuật.

Nghị định 113/2013/NĐ-CP quy định về hoạt động mỹ thuật, bao gồm: Thi sáng tác và triển lãm mỹ thuật; trưng bày, mua bán, sao chép, đấu giá, giám định tác phẩm mỹ thuật; tượng đài, tranh hoành tráng; trại sáng tác điêu khắc.

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, thẩm quyền cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật thuộc về các cơ quan sau đây:

Thứ nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với:

  • Triển lãm mỹ thuật có quy mô toàn quốc, khu vực do các cơ quan Trung ương tổ chức;

  • Triển lãm mỹ thuật Việt Nam do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức;

  • Triển lãm mỹ thuật nước ngoài tại Việt Nam do tổ chức Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tổ chức;

  • Đưa tác phẩm mỹ thuật Việt Nam ra nước ngoài triển lãm mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với:

  • Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức;

  • Đưa tác phẩm mỹ thuật Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.

Về địa điểm tổ chức triển lãm: Phải có diện tích, trang thiết bị đáp ứng với quy mô của triển lãm; đảm bảo các điều kiện về trật tự an toàn xã hội, văn minh công cộng, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2013.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

211

Văn bản liên quan