Cơ quan VN ở nước ngoài chi xây dựng trụ sở cần tuân thủ quy định này

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chính thức ký ban hành Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài heo quy định tại Điều 3 Nghị định 117/2017/NĐ-CP khi chi đầu tư xây dựng, mua sắm trụ sở, nhà ở phải tuân thủ các quy định tại Điều 5 Thông tư 07/2020/TT-BTC, cụ thể:

xay dung co quan dai dien VN o nuoc ngoai, Thong tu 07/2020/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Thứ nhất, đối với các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, nhà ở của các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện và quản lý theo quy định tại Chương III Nghị định 104/2018/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Cơ quan đại diện sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.

Thứ hai, đối với các dự án đầu tư mua sắm trụ sở, nhà ở của các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại Chương II Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công ở Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Chương III Nghị định 104/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Thông tư này quy định kinh phí hoạt động của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được phát sinh từ 02 nguồn:

- Ngân sách nhà nước cấp nhằm đảm bảo các hoạt động thường xuyên, hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

- Các khoản thu phí, các khoản thu hợp pháp khác được để lại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 07/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 20/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan