Cơ sở dịch vụ photocopy phải làm thủ tục cấp lại giấy phép khi nào?

Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Theo quy định tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP, cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động trước ngày 01/11/2014 phải làm thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in; hoàn thành việc đăng ký, khai báo hoạt động theo quy định sau đây:

cap lai giay phep, photocopy, nghi dinh 60/2014/NĐ-CP

  • Đối với cơ sở in có giấy phép hoạt động in phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2015;

  • Đối với cơ sở in không thuộc loại phải có giấy phép hoạt động in và cơ sở dịch vụ photocopy phải hoàn thành việc đăng ký, khai báo hoạt động chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2015.

Trong thời gian thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in; hoàn thành việc đăng ký, khai báo hoạt động thì cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy vẫn được tiếp tục hoạt động.

Các cơ sở in thuộc những trường hợp nêu trên phải đáp ứng các điều kiện về hoạt động của cơ sở in, trừ điều kiện về mặt bằng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 Nghị định 60.

Xem thêm quy định khác tại: Nghị định 60/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan