Cơ sở DLQG về bảo hiểm gồm những thông tin Bảo hiểm TNLĐ, BNN nào?

Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và dự kiến có hiệu lực năm 2020.

thông tin Bảo hiểm TNLĐ, BNN, Dự thảo Nghị định

Cơ sở DLQG về bảo hiểm gồm những thông tin Bảo hiểm TNLĐ, BNN nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Dự thảo Nghị định  quy định các dữ liệu thông tin về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm như sau:

- Mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

  • Hưởng một lần: Mã số BHXH, loại tai nạn/bệnh nghề nghiệp, thời điểm hưởng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng, loại phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình được trang cấp, niên hạn cấp;

  • Hưởng hàng tháng: Mã số BHXH, loại tai nạn/bệnh nghề nghiệp, thời điểm hưởng, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, mức hưởng, điều chỉnh hưởng, hủy hưởng, trợ cấp phục vụ, loại phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình được trang cấp, niên hạn cấp, thời điểm kết thúc hưởng.

- Hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

  • Khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp: Mã số BHXH, loại ngành nghề, thời điểm hỗ trợ, mức hỗ trợ, số lần hỗ trợ;

  • Phục hồi chức năng lao động: Mã số BHXH, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, mức hỗ trợ, số lần hỗ trợ, thời điểm hỗ trợ;

  • Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động: Mã số BHXH, loại đối tượng, thời điểm hỗ trợ, mức hỗ trợ, số lần hỗ trợ;

  • Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc: Mã số BHXH, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, nghề đào tạo, thời điểm hỗ trợ, mức hỗ trợ, số lần hỗ trợ.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định  quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Ty Na

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan