Cơ sở in chỉ được nhận chế bản, in, ấn phẩm báo chí khi nào?

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in.

Theo đó, Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định cơ sở in chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in ấn phẩm báo chí khi tổ chức, cá nhân đặt in cung cấp các loại giấy tờ theo quy định sau đây:

giay to, an pham bao chi, nghi dinh 60/2014/NĐ-CP

  • Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí đối với sản phẩm in là báo, tạp chí.

  • Bản sao có chứng thực giấy phép xuất bản bản tin đối với sản phẩm in là bản tin và các ấn phẩm báo chí khác.

Ngoài ra, Nghị định 60 cũng quy định chi tiết về trường hợp nhận chế bản, in, gia công sau in tem chống giả, cụ thể:

  • Đối với tem chống giả do cơ quan nhà nước ban hành phải có bản sao có chứng thực quyết định ban hành mẫu tem chống giả.

  • Đối với tem chống giả do tổ chức, cá nhân phát hành nhằm bảo vệ sản phẩm, hàng hóa của mình phải có:

    • Văn bản đồng ý đặt chế bản, in, gia công sau in của tổ chức, cá nhân ban hành tem chống giả

    • Bản chụp hình ảnh tem chống hàng giả có xác nhận của tổ chức, cá nhân ban hành tem

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan