Cơ sở in phải thực hiện đúng nội dung trong giấy phép hoạt động in

Đây là một trong những trách nhiệm thuộc về cơ sở in, được Chính phủ đề cập tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in.

Theo đó, cơ sở in phải hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động. Ngoài ra, cơ sở in còn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP, cụ thể:

co so in, trach nhiem, nghi dinh 60/2014/NĐ-CP

  • Đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định 60 trong quá trình hoạt động.

  • Chế bản, in, gia công sau in đúng với bản mẫu của sản phẩm in và đúng với số lượng in ghi trong hợp đồng in.

  • Cập nhật đầy đủ thông tin về việc nhận chế bản, in, gia công sau in vào “Sổ quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in” theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

  • Xuất trình hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở in, sản phẩm in và giải trình đầy đủ, trung thực theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền thi hành nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

  • Chấp hành việc báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của cơ sở in, sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

  • Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quản lý hoạt động in do cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in tổ chức.

  • ...

Xem chi tiết tại Nghị định 60/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

62

Văn bản liên quan