Cơ sở khám chữa bệnh chỉ được sử dụng phôi dư khi có hợp đồng tặng cho

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 10/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

su dung phoi du sau khi thu tinh ong nghiem, Nghi dinh 10/2015/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, các cặp vợ chồng sau khi có con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, nếu không có nhu cầu sử dụng số phôi còn dư thì có thể tặng lại cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với sự đồng ý của cả vợ và chồng thông qua hợp đồng tặng, cho. Sau đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ được phép sử dụng phôi dư có hợp đồng tặng cho này để thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Cần lưu ý, phôi của người cho chỉ được sử dụng cho một người, nếu không sinh con thành công thì mới được sử dụng cho người khác. Trường hợp sinh con thành công thì phôi còn lại phải được hủy hoặc hiến tặng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm nghiên cứu khoa học. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ có quyền quyết định cho phép sử dụng phôi dư theo quy định này.

Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm:

a) Cơ sở phụ sản, sản - nhi của Nhà nước từ tuyến tỉnh trở lên;

b) Bệnh viện đa khoa tư nhân có khoa sản, khoa sản - nhi;

c) Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa sản - nhi tư nhân;

d) Bệnh viện chuyên khoa nam học và hiếm muộn.

 Xem thêm các quy định liên quan tại Nghị định 10/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/3/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

35

Văn bản liên quan