Cơ sở khám, chữa bệnh phải làm gì ngay khi có QĐ thu hồi giấy phép?

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 35/2013/TT-BYT quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BYT, ngay khi quyết định thu hồi giấy phép hoạt động có hiệu lực, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện các nội dung sau:

cong viec co so kham chua benh can lam khi co QD thu hoi giay phep, thong tu 35/2013/TT-BYT

Hình minh họa (Nguồn internet)

  • Không được thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dưới mọi hình thức;

  • Báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về số lượng người bệnh, tình trạng người bệnh và kế hoạch, phương án chuyển người bệnh đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có đủ điều kiện để tiếp tục khám và điều trị cho người bệnh;

  • Có trách nhiệm tổ chức và thực hiện các phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người bệnh và chuyển người bệnh hiện đang khám và điều trị tại cơ sở mình đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có đủ điều kiện để tiếp tục khám và điều trị cho người bệnh;

  • Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu hồi, người đứng đầu hoặc đại diện hợp pháp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm nộp lại bản gốc của giấy phép hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 15/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

78

Văn bản liên quan