Cố ý không thuyên chuyển công tác, công chức viên chức có thể bị phạt tù

Công chức, viên chức trong quá trình công tác, ngoài việc bị xử lý kỷ luật vì không hoàn thành nhiệm vụ, trong nhiều trường hợp nhất định, nếu đủ cấu thành hình sự có thể bị phạt tù cao nhất đến 07 năm.

 BẢNG LƯƠNG CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ NGÀY 01/7/2020 (DỰ KIẾN)

>>> XEM THÊM: Trường hợp nào đang hưởng chế độ thai sản, giáo viên vẫn được hưởng lương?

Cụ thể đây là hành vi cấu thành tội đào nhiệm theo quy định tại Điều 363 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Điều 363. Tội đào nhiệm

1.Người nào là cán bộ, công chức, viên chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Lôi kéo người khác đào nhiệm;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng;

c) Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc trong trường hợp khó khăn đặc biệt khác của xã hội.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ mà việc từ bỏ nhiệm vụ đó gây nên hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý theo quy định trên.

Cố ý không thuyên chuyển công tác công chức, viên chức có thể bị phạt tù

Hình minh họa (Nguồn internet)

Nhiệm vụ có thể là nhiệm vụ trong phạm vi chức vụ, vị trí công tác hoặc là nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác. Trong thực tế, hành vi từ bỏ nhiệm vụ có thể thể hiện dưới dạng không thực hiện nhiệm vụ được giao, rời bỏ nơi công tác, không chấp hành lệnh điều động, thuyên chuyển sang công tác khác hoặc địa điểm khác cũng sẽ được coi là từ bỏ nhiệm vụ công tác. Bên cạnh đó, hành vi từ bỏ phải dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là những thiệt hại đáng kể cho lợi ích của nhà nước, tập thể, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Quy định trên loại trừ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không thể thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp bất khả kháng, hoặc đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhưng vượt quá khả năng của mình.

Việc xử lý hình sự, đối với những hành vi từ bỏ nhiệm vụ công tác đã phần nào làm tăng trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với nhiệm vụ được giao.

Lan Anh

Gởi câu hỏi

2,470

Văn bản liên quan