Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc không được hưởng chế độ thôi việc

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được Chính phủ ban hành ngày 18/09/2020.

Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc, Nghị định 112/2020/NĐ-CP

Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc không được hưởng chế độ thôi việc (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định các quy định liên quan sau khi có quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức sau khi xử lý kỷ luật buộc thôi việc như sau:

  • Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì không được hưởng chế độ thôi việc. Tuy nhiên, Công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

  • Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức lưu giữ hồ sơ công chức bị kỷ luật buộc thôi việc có trách nhiệm cung cấp bản tóm tắt lý lịch và nhận xét (có xác nhận) khi công chức đó yêu cầu.

  • Sau 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực, công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc được quyền đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước. Trường hợp bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương, nếu đang hưởng lương từ bậc 2 trở lên của ngạch hoặc chức danh thì xếp vào bậc lương thấp hơn liền kề của bậc lương đang hưởng. Thời gian hưởng bậc lương mới kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau để trở lại bậc lương cũ trước khi bị kỷ luật được tính kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực. Thời gian giữ bậc lương trước khi bị kỷ luật hạ bậc lương được bảo lưu để tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần kế tiếp. Trường hợp công chức đang hưởng lương bậc 1 hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung của ngạch hoặc chức danh thì không áp dụng hình thức kỷ luật hạ bậc lương; tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật, cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp.

Chi tiết xem tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/9/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan