Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp như thế nào?

Khi thôi việc, công chức sẽ được hưởng trợ cấp như thế nào? Đây là câu hỏi gần đây Thư Ký Luật đã nhận được từ Quý Khách hàng, Thành viên. Thư Ký Luật xin giải đáp vấn đề này tại bài viết dưới đây.

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2010/NĐ-CP, sẽ có 02 trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc, cụ thể:

- Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

- Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.

Theo Điều 6 Nghị định này, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên, bao gồm:

- Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

- Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

- Thời gian làm việc trong công ty nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Thời gian làm việc theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao trong tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Thời gian được cơ quan, tổ chức, đơn vị cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

- Thời gian nghỉ được hưởng lương theo pháp luật về lao động.

- Thời gian nghỉ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thời gian bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự mà đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận là oan, sai.

- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác theo quy định tại Điều 81 của Luật Cán bộ, công chức.

- Thời gian được bố trí làm việc khi hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo bản án hoặc quyết định của Tòa án.

Lưu ý: Nếu thời gian làm việc tính trợ cấp thôi việc nêu trên có tháng lẻ thì được tính như sau:

  • Dưới 03 tháng thì không tính;
  • Từ đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng thì được tính bằng 1/2 năm làm việc;
  • Từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 01 năm làm việc.

Về mức hưởng trợ cấp thôi việc, Điều 5 Nghị định 46/2010/NĐ-CP quy định, cứ mỗi năm làm việc của công chức được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương, trong đó, mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.

Lưu ý: Chế độ thôi việc đối với công chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam được hướng dẫn bởi Thông tư 148/2010/TT-BQP.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

3,927

Văn bản liên quan