Công dân ≥ 18 tuổi phải tham gia đội PCCC khi có yêu cầu

Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 nêu rõ: Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Đặc biệt hơn là công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội PCCC cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu.

Bên cạnh trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC, công dân còn phải:

  • Chấp hành tốt các quy định, nội quy về PCCC của người hoặc cơ quan có thẩm quyền; 
  • Tuân thủ quy định pháp luật và nắm vững kiến thức cơ bản, cần thiết về PCCC; biết sử dụng các dụng cụ, phương tiện hỗ trợ cho công tác PCCC;
  • Bảo đảm an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy; 
  • Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về PCCC; 

Nếu là chủ hộ gia đình thì công dân phải có trách nhiệm: 

  • Đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định pháp luật về PCCC;
  • Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ; 
  • Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ. 

Nội dung trên được quy định tại Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 và Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi 2013

Gởi câu hỏi

921

Văn bản liên quan