Công dân nữ “ngực lép” không được tham gia nghĩa vụ công an

Mới đây, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn với công dân có sức khỏe Loại 1(một), Loại 2 (hai) và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định.

Công dân nữ “ngực lép” không được tham gia công an nghĩa vụ

Hình minh họa (Nguồn internet)

Cách phân loại sức khỏe sẽ được áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, cụ thể phân loại theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP như sau:

Điều 9. Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

...

4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Nghĩa là để đạt sức khỏe loại 1 và 2 thì không được có tiêu chí nào bị điểm 3.

Áp dụng các quy định trên và đối chiếu với bảng tiêu chuẩn phân loại thể lực (bảng 1) Phụ lục 1 Thông tư 45/2019/TT-BCA:

bảng tiêu chuẩn phân loại thể lực

Ảnh được cắt từ một phần Thông tư 45/2019/TT-BCA

Có thể thấy, tiêu chuẩn phân loại thể lực được tính trên sự tương ứng giữa 03 chỉ số về chiều cao, cân nặng và vòng ngực. Đối với công dân nữ, để đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 2 trở lên bắt buộc cần phải:

- Cao từ 1m58 trở lên (quy định cũ là từ 1m57 trở lên).

- Nặng từ 45 kg trở lên (giữ nguyên).

- Có vòng ngực từ 75 cm trở lên (quy định cũ là từ 74 cm trở lên).

Cũng đồng nghĩa nếu vòng ngực quá bé không phù hợp với hai chỉ số còn lại cũng sẽ không đủ đảm bảo điều kiện xếp loại thể lực loại 1 hoặc 2 để tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ đối với các trường hợp quá gầy hoặc quá béo sẽ xem xét đến chỉ số BMI.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 45/2019/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 18/11/2019, thay thế Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BCA.

Lan Anh

Gởi câu hỏi

2,424

Văn bản liên quan