Công dân tạm trú được đăng ký thường trú ở thành phố nếu đủ điều kiện này

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Theo đó, tại Điều 8 Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định công dân đang tạm trú nếu có đủ các điều kiện dưới đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

cong dan tam tru dang ky ho khau thuong tru, Nghi dinh 31/2014/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

- Có chỗ ở hợp pháp tại thành phố trực thuộc trung ương;

- Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trực thuộc trung ương từ một năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; từ hai năm trở lên đối với trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Trường hợp tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau thì thời gian tạm trú liên tục được tính bằng tổng thời gian tạm trú tại các chỗ ở đó;

- Nơi đề nghị được đăng ký thường trú phải là nơi đang tạm trú.

Về thời hạn tạm trú liên tục được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú.

Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là sổ tạm trú cấp cho hộ gia đình hoặc cấp cho cá nhân theo mẫu quy định của Bộ Công an.

Đặt biệt, trường hợp đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô.

Xem thêm tại: Nghị định 31/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/6/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

65

Văn bản liên quan