Cộng điểm khuyến khích cho HS căn cứ vào xếp loại trên Bằng tốt nghiệp TC

Đây là nội dung vừa được bổ sung tại Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

diem khuyen khich cho hoc sinh thi THPT quoc gia, Thong tu 03/2019/TT-BGDĐT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Khoản 14 Điều 1 Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung Điểm c khoản 2 Điều 36 Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT quy định học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp như sau:

- Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: cộng 2,0 điểm;

- Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm;

- Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng sửa đổi, bổ sung quy định về công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT áp dụng từ 03/5/2019:

Điểm xét tốt nghiệp đối với Giáo dục THPT được tính theo công thức sau:

Điểm xét tốt nghiệp đối với GDTX được tính theo công thức sau:

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 03/5/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

43

Văn bản liên quan