Công tác chuẩn bị thành lập mô hình số độ cao bằng CN quét LiDAR

Đây là một trong các bước thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định được quy định chi tiết tại Thông tư 17/2019/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định.

Theo đó, công tác chuẩn bị thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 17/2019/TT-BTNMT như sau:

cong tac chuan bi thanh lap mo hinh so do cao bang cong nghe quet LiDAR mat dat, Thong tu 17/2019/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Thu thập tài liệu, dữ liệu: bản đồ địa hình, địa chính… thu thập các điểm khống chế tọa độ, độ cao quốc gia, mô hình Geoid (nếu có) trong khu vực thi công.

  • Lập phương án sơ bộ trong phòng: xác định giới hạn thu nhận dữ liệu của một trạm máy và mật độ điểm quét, lập sơ đồ vị trí các điểm đặt trạm máy trên nền bản đồ địa hình.

  • Chuẩn bị máy tính và các phần mềm tính toán bình sai SS, thủy chuẩn xử lý dữ liệu LiDAR.

  • Kiểm nghiệm các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho quá trình thi công: thiết bị quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định, máy GNSS, máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn và các phụ kiện kèm theo.

Sau bước chuẩn bị là bước khảo sát khu vực thi công mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định, cụ thể được Thông tư 17/2019/TT-BTNMT hướng dẫn thực hiện như sau:

  • Giao nhận khu vực thi công ngoài thực địa.

  • Khảo sát địa hình, địa vật khu vực thi công: mô tả đặc trưng địa hình, địa vật như mức độ chênh cao, chia cắt địa hình, mật độ địa vật nhằm điều chỉnh thiết kế sơ bộ phục vụ thiết kế chi tiết.

  • Tìm điểm tọa độ, độ cao quốc gia phục vụ đo nối lưới khống chế tọa độ, độ cao.

Xen toàn văn quy định tại Thông tư 17/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ 15/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

52

Văn bản liên quan