Công tác chuẩn bị trước khi bay đo thăm dò khoáng sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây đã ký ban hành Thông tư 28/2018/TT-BTNMT quy định kỹ thuật công tác bay đo từ và trọng lực trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Theo như Thông tư 28/2018/TT-BTNMT, để đảm bảo an toàn, trước mỗi chuyến bay đo thăm dò khoáng sản phải thực hiện các công tác sau đây:

  • Phối hợp với cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ bay để xin cấp phép bay, thông báo kế hoạch bay;

  • Đăng ký nhà nước về hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản;

  • Xem xét, đánh giá đặc điểm khí hậu, thời tiết, địa hình để tính toán thời gian bay đo cho phù hợp;

  • Kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn máy, thiết bị phục vụ công tác bay đo;

  • Chuẩn bị vật tư, vật liệu, tài liệu có liên quan;

  • Vận chuyển máy, thiết bị và nhân lực tới vùng bay.

  • Kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống thiết bị đo;

  • Xác định điều kiện bay, kế hoạch bay;

  • Thực hiện các thủ tục bay đo.

Xem chi tiết tại Thông tư 28/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

190

Văn bản liên quan