Cổng thông tin điện tử phải bảo đảm hoạt động liên tục 24/7

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, được ban hành ngày 13/6/2011.

Cổng thông tin điện tử phải hoạt động liên tục 24/7, Nghị định 43/2011/NĐ-CP

Cổng thông tin điện tử phải bảo đảm hoạt động liên tục 24/7 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 27 Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa cổng thông tin điện tử như sau:

- Cổng thông tin điện tử phải được thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chỉnh sửa, giám sát hoạt động để bảo đảm hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày.

- Hàng năm, cổng thông tin điện tử phải được rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Bên cạnh đó, cổng thông tin điện tử phải:

- Bảo đảm đường truyền, máy móc, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, xử lý thông tin.

- Cơ quan chủ quản lựa chọn phương án đầu tư xây dựng hạ tầng hoặc thuê dịch vụ từ nhà cung cấp bên ngoài để bảo đảm cho hoạt động của cổng thông tin điện tử theo nguyên tắc tiết kiệm chi phí và bảo đảm hiệu quả.

- Cơ quan chủ quản có trách nhiệm trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cập nhật thông tin cho cổng thông tin điện tử, bảo đảm khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ hiện có.

Ngoài ra, cổng thông tin điện tử còn phải bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu thông qua việc thực hiện các trách nhiệm sau:

- Cơ quan chủ quản có trách nhiệm:

  • Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin và dữ liệu trên cổng thông tin điện tử.

  • Xây dựng giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin của cổng thông tin điện tử.

  • Xây dựng phương án dự phòng khắc phục sự cố bảo đảm hệ thống cổng thông tin điện tử hoạt động liên tục ở mức tối đa.

- Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện những nội dung này.

Xem chi tiết tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/10/2011.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

22

Văn bản liên quan