Cổng thông tin một cửa quốc gia có chức năng gì?

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hiện nay, Cổng thông tin một cửa quốc gia là một hệ thống thông tin tích hợp để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính khác liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

chuc nang cong thong tin dien tu quoc gia, Nghi dinh 85/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 4 Nghị định 85/2019/NĐ-CP quy định về chức năng của Cổng thông tin một cửa quốc gia như sau:

  • Tiếp nhận chứng từ điện tử, thông tin khai và các thông tin có liên quan, xác thực chữ ký số của người khai và các cơ quan xử lý.

  • Chuyển chứng từ điện tử, thông tin khai và các thông tin có liên quan của người khai đến hệ thống xử lý chuyên ngành đồng thời lưu trữ thông tin từ người khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhằm mục đích tra cứu, thống kê.

  • Tiếp nhận kết quả xử lý và thông báo từ hệ thống xử lý chuyên ngành.

  • Phản hồi kết quả xử lý cho người khai và hệ thống xử lý chuyên ngành có liên quan.

  • Lưu trữ trạng thái của các giao dịch điện tử, chứng từ điện tử được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thời hạn lưu trữ trạng thái các giao dịch điện tử và chứng từ điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và quy định lưu trữ hồ sơ của pháp luật chuyên ngành.

  • Cung cấp thông tin bao gồm: thông tin giải quyết thủ tục hành chính, thống kê số liệu theo yêu cầu từ các cơ quan xử lý và người khai phù hợp chức năng, thẩm quyền của cơ quan xử lý và quyền, trách nhiệm của người khai.

  • Đăng tải quy định của pháp luật chuyên ngành về chính sách quản lý, thủ tục hành chính và người thực hiện theo quy định của Nghị định này.

  • Kết nối với hệ thống thông tin của các quốc gia và vùng lãnh thổ theo thỏa thuận quốc tế đã ký kết, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 85/2019/NĐ-CP có hiệu từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan