Công việc cần làm ngay khi có QĐ thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh

Mới đây, Thông tư 35/2013/TT-BYT vừa được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Khoản 1 Điều 14 Thông tư 35/2013/TT-BYT quy định ngay khi quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề có hiệu lực, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện các nội dung sau:

cong viec can lam ngay khi co QD thu hoi chung chi hanh nghe kham chua benh, Thong tu 35/2013/TT-BYT

Hình minh họa (Nguồn internet)

  • Không được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh dưới mọi hình thức;

  • Trường hợp tại thời điểm nhận được quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề, người hành nghề đang có người bệnh do mình chăm sóc, điều trị thì phải có trách nhiệm giới thiệu hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có đủ điều kiện tiếp tục khám và điều trị để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho người bệnh;

  • Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu hồi, người hành nghề có trách nhiệm nộp lại bản gốc của chứng chỉ hành nghề cho cơ quan có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi.

Bên cạnh đó, Thông tư 35 cũng quy định ngay khi quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn có hiệu lực, người hành nghề phải thực hiện các nội dung sau:

  • Không được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến phạm vi hoạt động chuyên môn bị đình chỉ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  • Trường hợp tại thời điểm nhận được quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn, người hành nghề đang có người bệnh do mình chăm sóc, điều trị thì phải có trách nhiệm giới thiệu hoặc chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có đủ điều kiện tiếp

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 15/12/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

79

Văn bản liên quan