Cưỡng ép công chức, viên chức thôi việc có thể ở tù đến 03 năm

Vào những ngày cuối năm, không chỉ người lao động mà người làm công chức, viên chức cũng không thể tránh khỏi những áp lực từ công việc, gia đình và căng thẳng nhất là câu chuyện bị đuổi việc, điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc của họ mà còn mất luôn khoản thưởng Tết.

cuong ep thoi vien, cong chuc vien chuc

Ảnh minh họa

Để bảo vệ quyền lợi cho công chức, viên chức cũng như người lao động, Bộ luật Hình sư 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã quy định riêng một điều khoản để điều chỉnh hành vi này, cụ thể:

Điều 162. Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà thực hiện một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức;

b) Sa thải trái pháp luật đối với người lao động;

c) Cưỡng ép, đe dọa buộc công chức, viên chức, người lao động phải thôi việc.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Đối với 02 người trở lên;

b) Đối với phụ nữ mà biết là có thai;

c) Đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

d) Làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy, nếu người nào vì vụ lợi mà cưỡng ép, ép buộc, ra quyết định buộc thôi việc trái pháp luật đối với công chức, viên chức gây hậu quả nghiêm trọng thì tùy theo mức độ sẽ phải chịu các chế tài trên.

Hiện nay, pháp luật quy định các trường hợp sau đây, công chức, viên chức sẽ bị buộc thôi việc:

Đối với công chức: Căn cứ vào Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ công chức 2008, Điều 14 Nghị định 34/2011/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 51 Luật Phòng chống tham nhũng 2018, công chức sẽ bị buộc thôi việc trong các trường hợp sau đây:

 • 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ;

 • Bị phạt tù mà không được hưởng án treo;

 • Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

 • Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

 • Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp;

 • Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức;

 • Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì có thể bị buộc thôi việc.

Đối với viên chức: Căn cứ Điều 13 Nghị định 27/2012/NĐ-CP, viên chức sẽ bị buộc thôi việc trong các trường hợp sau đây:

 • Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng;

 • Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

 • Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập;

 • Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

 • Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch;

 • Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.

Thanh Lâm 

Gởi câu hỏi

6,698

Văn bản liên quan