Đã có hướng dẫn mới về miễn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 4138/TCHQ-TXNK gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu sau đó xuất khẩu tại chỗ.

Ảnh minh họa

 CÔNG VĂN 4138/TCHQ-TXNK VỀ MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CHỖ

Theo đó, căn cứ nội dung tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016; Khoản 3 Điều 2, Điều 10, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 58 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC, Tổng cục Hải quan thống nhất, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, sau đó xuất trả, bán sản phẩm được gia công, sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất khẩu tại chỗ) được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vât tư nhập khẩu để gia công sản xuất hàng hóa đã xuất khẩu tại chỗ.

Công văn 4138/TCHQ-TXNK được ban hành ngày 25/6/2019, thay thế nội dung tại điểm 2 Công văn 5826/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2018.

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

5,426

Văn bản liên quan