Đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện những công việc gì?

Đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện những công việc gì?
Kim Linh

Đại lý làm thủ tục hải quan là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định Luật Hải quan, thay mặt người có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi chung là chủ hàng) thực hiện việc khai hải quan.

 

Ngoài ra, đại lý làm thủ tục hải quan còn thực hiện các công việc như nộp, xuất trình bộ hồ sơ hải quan có liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định và thực hiện toàn bộ hoặc một phần các công việc liên quan đến thủ tục hải quan theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với chủ hàng, gồm:

  • Xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật;
  • Vận chuyển, làm thủ tục hải quan đưa vào, đưa ra khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục hải quan và quản lý thuế cho chủ hàng;
  • Nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Thực hiện thủ tục miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, xét hoàn thuế, giảm thuế, xét giảm thuế, không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan;
  • Thực hiện các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan.

Đại lý làm thủ tục hải quan (giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng; người được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng;

Đại lý làm thủ tục hải quan chỉ xuất trình hợp đồng đại lý cho cơ quan hải quan khi xác định hành vi vi phạm pháp luật hải quan về hải quan. Giám đốc đại lý hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật thực hiện việc ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan khi thực hiện các công việc trên.

Chi tiết quy định xem thêm Thông tư 12/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/3/2015. 

Gởi câu hỏi

181

Văn bản liên quan