Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong sản xuất thủy sản

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành vào ngày 13/02/2017 nhằm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản.

Theo đó Thông tư 03 quy định cơ sở phải phân công người chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng.

Cơ sở phải thực hiện ghi chép hồ sơ theo dõi sản xuất, tối thiểu phải có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của cơ sở cung ứng nguyên liệu để sản xuất
 • Khối lượng và chất lượng nguyên liệu, khối lượng thành phẩm sản xuất trong ngày.
 • Tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của tổ chức, cá nhân tiêu thụ sản phẩm.
 • Khối lượng, chủng loại thành phẩm phân phối.

Đồng thời Thông tư 03 còn quy định thực phẩm chế biến bao gói sẵn phải ghi nhãn theo quy định hiện hành của Nhà nước về ghi nhãn hàng hóa, bao gồm các thông tin sau:

 • Tên sản phẩm
 • Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất
 • Ngày sản xuất
 • Hạn sử dụng
 • Thành phần cấu tạo sản phẩm (định lượng của mỗi loại nguyên liệu kể cả phụ gia)
 • Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản
 • Định lượng của sản phẩm
 • Các khuyến cáo và cảnh báo an toàn (nếu có)

Cơ sở phải bảo đảm các hoạt động sản xuất kể cả tiếp nhận nguyên liệu phải thực hiện nhanh chóng và không được tiến hành trực tiếp dưới sàn nhà.

Lưu ý sản phẩm ăn liền nếu chưa bao gói kín không được bảo quản chung với sản phẩm không ăn liền

Bên cạnh đó Thông tư 03 còn liệt kê cụ thể một số yêu cầu đối với khu vực sản xuất như sau:

 • Không để gia súc, gia cầm và các động vật gây hại khác vào khu vực sản xuất.
 • Không được hút thuốc lá, khạc nhổ, ăn uống trong khu vực sản xuất.
 • Cơ sở phải có quy định về chế độ, tần suất làm vệ sinh và giám sát sản xuất.
 • Cơ sở sản xuất có sản phẩm được chế biến, bao gói sẵn phải thực hiện công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm trước khi đưa ra thị trường.
 • Cơ sở phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ sản xuất, hồ sơ sức khỏe công nhân. Thời gian lưu trữ hồ sơ bảo đảm ít nhất 01 năm sau khi hết hạn sử dụng của sản phẩm.

Xem chi tiết Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 13/8/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

74

Văn bản liên quan